Uw Bedrijf

Contactinformatie

Industrieweg 82 ZC
2651 BD Berkel en Rodenrijs

info@speevandermaden.nl
010 299 06 96

Gaat u starten met een onderneming of bent u in het bezit van een bedrijf en wilt u de risico’s daarvan goed in kaart laten brengen?

Wij kunnen u daarmee helpen. Onze ervaring is dat veel verzekeringen onvoldoende aansluiten bij een onderneming wat grote financiële gevolgen kunnen hebben. Spée & Van der Maden Verzekeringen is bekend in vele branches en kijkt met een kritische blik naar de risico’s binnen uw bedrijf. Wilt u een risicoscan van uw onderneming ? Klik dan op de onderstaande button. De scan is vrijblijvend én kosteloos. Voor meer info zie ons dienstverleningsdocument

werkwijze
Werkwijze

Wij komen eerst bij u langs op het bedrijf. Tijdens de kennismaking krijgen we al een goede indruk van wat er allemaal in en rondom uw onderneming gebeurd. Tijdens de kennismaking zullen we vanzelfsprekend ook meer over ons adviesbedrijf kunnen vertellen.

analyseren
Analyseren

Wij vullen een risicoscan in waarbij we alle facetten rondom uw bedrijf de revue laten passeren. Belangrijk in dit traject is dat we door u goed geïnformeerd worden. Uw lopende polissen ontvangen we graag vooraf ter inzage zodat we een goed beeld kunnen vormen van wat er wel of niet is verzekerd.

advies
Advies

Op basis van de ontvangen informatie gaan wij een advies voor u uitwerken. In dit advies gaan we eventuele hiaten oplossen en zullen we tevens onderzoeken of uw lopende verzekeringen nog aansluiten bij uw bedrijf. Voorst gaan we dit in een tweede afspraak verder met u bespreken. Indien u akkoord bent met ons voorstel dan zullen we de nodige verzekeringen voor u aanvragen of muteren.

nazorg-icon
Nazorg

De nazorg is een doorlopend proces. Na het advies worden de door u afgesloten verzekeringen door ons kantoor in beheer genomen en zijn wij vanaf dat moment uw aanspreekpunt. Dit betekent dat u ons doorlopend kunt raadplegen over alles wat met de afgesloten verzekeringen te maken heeft. Als adviesbedrijf hebben we veel vakkennis in huis en kunnen we ook kennis delen die verzekeraars aan ons beschikbaar stellen. Onze beloning voor deze complete dienstverlening wordt uit de premie betaald die u overmaakt aan de verzekeraar. De verzekeraar betaalt ons een deel uit, dit heet provisie. Meer info kunt u lezen bij onderwerp in ons dienstverleningsdocument.

Heeft u onverhoopt een schade? Ook dit behoort tot de nazorg die wij aan u verlenen. Ons kantoor regelt de schade tussen u en de verzekeraar.